Tre familier fra Rauma fikk en vond start på julefeiringen etter at tre raumaværinger ble pågrepet i forbindelse med et større narkotikabeslag like før jul. Største noensinne Mannskap fra Rauma lensmannskontor beslagla 2 kilo hasj og 50 gram amfetamin i større aksjoner natt til fredag og fredag ettermiddag, tre dager før julaften. Fem mann fra lensmannskontoret var involvert i pågripelsene som foregikk uten dramatikk. Politiet har beslaglagt rundt to kilo hasj og 50 gram amfetamin. Gateverdien på stoffet ligger ifølge lensmann Frank Frilund på rundt 100 kroner for ett gram hasj og om lag 1000 kroner for ett gram amfetamin. Det betyr at den samlete gateverdien på den beslaglagte narkotikaen ligger på rundt en kvart million kroner. Beslaget er det største som er gjort i Rauma noensinne, bekrefter Frilund. Risikerer år i fengsel De tre som så langt er pågrepet, risikerer betydelige fengselsstraffer. Den totale mengden av narkotika innebærer at Straffelovens paragraf 162, annet ledd, normalt kommer til anvendelse. Den har en strafferamme på inntil 10 års fengsel. Om en eller flere dømmes for erverving eller oppbevaring av narkotikaen som er beslaglagt, vil fengselsstraffen trolig ende på minimum ett års ubetinget fengsel. Politiet ser ikke bort fra at flere parsoner vil bli dratt inn i saka etter hvert. – Har noen av de pågrepne tilstått? – Saka er fremdeles under etterforskning. Det er alt jeg vil si om det nå, sier Frilund og legger til at de pågrepne ikke er "hardbabarka kriminelle". – Kjent miljø Han vil heller ikke si noe nå om hvordan politiet fikk informasjonen som førte til pågripelsene. Sikkert er det imidlertid at stoffet ikke var beregnet til eget bruk, det tilsier mengden på narkotikaen som er beslaglagt. Trolig har stoffet vært tenkt for videresalg i de større byene i Møre og Romsdal. – Har dere avdekket et nytt narkotikamiljø i Rauma i forbindelse med dette belaget? – Vi har kjent til dette miljøet en stund og bygget informasjoner over tid som gjorde at vi til slutt kunne slå til, sier Frilund.– Hvordan tar de pågrepne det? – Det er klart dette går inn på alle sammen, spesielt i denne høgtida. De involverte og familiene til de pågrepne har lagt planer for jula; planer som nå er ødelagt, slutter lensmann Frank Frilund. Per Vidar Kjølmoen per.vidar.kjolmoen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 23, mobil: 917 99964