I foreldremøte på Vågstranda, der så å si alle hjemmene var representert, var det ved håndsopprekning enstemmig at man ønsker å velge den offentlige skolen.

– Det vi tenker nå er at vi har fått sterke signaler opp mot 9. mai. Arbeiderpartiet vil fremme sitt forslag på nytt, og med de signalene vi har fått, så blir det flertall da. Vi må stole på politikerne, og velger den offentlige skolen hvis politikerne går for dette forslaget, sier Per-Tore Storbråten, leder i FAU på Vågstranda.

– Betyr det at foreldrene har sagt opp privatskoleplassene sine?

– Nei, det blir ikke gjort før etter 9. mai. Dette vedtaket kommer mer enn lovlig sent, og det er uheldig, særlig for Innfjorden friskole, som har tatt opp flest elever fra Vågstranda. Men vi har en dialog med dem, sier Storbråten, som mener at saken burde vært løst på en bedre måte.

Positiv stemning

Storbråten oppfatter nå at det er en positivitet på Vågstranda.

– Denne saken har ligget som et svart teppe i lang tid, men nå virker folk mer optimistiske, sier han.

Han mener det nå er opp til politikerne å vise at de er tilliten verdig.

– For oss har førsteprioritet hele tiden vært å få beholde skolen, enten offentlig eller privat. Nå har situasjonen vært slik at det ikke er mulig å få til. Forslaget fra Arbeiderpartiet kan vi være med på, og det er eventuelt det som kan redde den offentlige skolen på Sørsida, sier han.

Vil bevare i noen år

Det var Arbeiderpartiet som i mars-møtet kom med en interpellasjon med forslag om å bevare skolen til Måndalen skole er ferdig renovert.

Forslaget kom ikke til realitetsbehandling fordi 2/3 av kommunestyret må stemme for at en interpellasjon skal bli behandlet. Ti stemte mot.

I kommunestyret 9. mai, da saken skal opp som sak, holder det med ordinært flertall.

Per Vidar Kjølmoen (Ap) bekrefter at de vil fremme forslaget på nytt.

– Men jeg håper at det ikke blir et Arbeiderparti-forslag, men et fellesforslag fra alle som stemte for å realitetsbehandle i forrige møte, sier han.

– Jeg har inntrykk av at det er bred oppslutning om dette forslaget, sier han.

Dette er AP-forslaget

  • Kommunestyret i Rauma stadfester vedtak fra desember 2016 i budsjett og økonomiplan, som innebærer at Vågstranda skole blir lagt ned.

  • Iverksettelsen av vedtaket utsettes inntil en ny eller renovert skole står ferdig i Måndalen.

  • Rådmannen bes legge fram en sak der budsjett og økonomiplan justeres i tråd med vedtakene ovenfor.

Uheldig sent

Rektor på Vågstranda skole, Aina Tomren, forteller at de forholder seg til vedtakene som blir gjort.

– Men det er uheldig at vedtaket kommer så sent. Det gjør det vanskelig både å planlegge neste skoleår dersom skolen skal fortsette, og sikre en god avvikling og overgang for elevene om det blir nedleggelse, sier hun.

For elevene på Vågstranda er det ennå ikke sikkert hvor de skal gå på skole til høsten. Foto: Stine Vandevjen Olsen