Statens vegvesen skal asfaltere i overkant av 169 km fylkes- og riksveg og legge97.000 tonn asfalt i Møre og Romsdal i 2016.

I Rauma skal det asfalteres på følgende steder:

  • Fra Marstein til Horgheim på E136 (2994 meter)

  • På Voldstad på FV176 (259 meter)

  • På Åfarnes på FV660 (1588 meter)

  • Fra Mork til Mittet på FV660 (1365)

I kartet over kan du se alle strekningene som skal asfalteres.

- Prioriterer strekninger med dårlig standard

Leder for asfaltseksjonen i Region midt,Thor Asbjørn Lunaas, opplyser at valg av strekninger som skal fånytt dekke, skjer ut fra målinger og registreringer på vegnettet. IMøre og Romsdal har vi til sammen ca. 53 mil riksveg og ca. 300 milfylkesveg.

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og hardårlig standard. I tillegg konsentrerer vi arbeidet meddekkelegging geografisk. Nytt dekke på vegene har stor betydningfor kjøreopplevelsen til trafikantene, sier Lunaas.

- Ta hensyn

Når asfaltsesongenstarter i mai, ber Lunaas trafikantene om å ta hensyn tilasfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen.

Hvert åroppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodigebilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt ianleggsområdet.

Lunaas oppfordrer folk til å ta det med ro og åvise hensyn.

- De som er ute på vegen og jobber, er der for å økesikkerheten og kjørekomforten for deg som trafikant. Da er det fintom du bidrar til å øke sikkerheten for arbeiderne mens de utførerjobben sin, sier Lunaas.

- Asfaltsesongen er kort. Benytt ventetidensom kan oppstå mens arbeidet pågår til å tenke på noe positivt, erbudskapet til Lunaas.

Thor Asbjørn Lunaas. Foto: Statens vegvesen