Ved utgangen av november står 128 personer, 83 menn og 45 kvinner, i Rauma registrert som arbeidsledige. De utgjør 3,3 prosent av arbeidsstokken.

Det er sju flere arbeidsledige enn det var i forrige måned, og sammenlikner vi med for et år siden, er det nå 68 flere arbeidsledige.

Til sammenlikning har Møre og Romsdal fylke en arbeidsledighet på 2,8 prosent av arbeidsstokken, noe som er en økning på 40,2 prosent fra samme måned i fjor. I november 2015 er det 3 957 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Innad i fylket har Romsdal lavest arbeidsledighet, med bare 2,7 prosent totalt.

- Denne måneden har vi i fylket hatt en økning i arbeidsløsheten på nærmere 200 nårvi tar hensyn til de normale sesongvariantene. Med bakgrunn i deutfordringene vi nå ser i vårt fylke er økningen omtrent som forventet.Det er spesielt i mannsdominerende yrker at ledigheten stiger, sier fylkesdirektørStein Veland.

Det er særlig innen bygg og annlegg, og annet industriarbeid at ledigheten øker.

-  Vihar nå 1301 ledige kvinner og 2656 ledige menn. Med tanke på varseloppsigelser og permitterte i oljerelaterte nærigner, samtringvirkninger av dette, tror vi at arbeidsledigheten vil fortsette åstige resten av året og i starten på 2016, sier han.