Før jul ble vegnavn på Nordsida og i Isfjorden vedtatt i planutvalget, etter en lang prosess med høring og flere runder med språkkonsulent og navnegruppe.

Under møtet i planutvalget kom det benkeforslag - forslag som ikke hadde vært inne i prosessen tidligere - på tre veger som ble vedtatt av representantene. Disse tre vegnavnene må nå ut på høring, slik som administrasjonen trodde.

Det gjelder Hensvegen, Heinålivegen og Dalsbygdvegen.

Hensvegen går fra Hen kirke utover Tokle og til enden av fylkesveg 176 ved Stein. Navnekomiteens opprinnelige innstilling var Steinsvegen.

Heinålivegen går fra Rønningsvegen sør for Brinken til Skytterbanen - og det var Skytterbanevegen som var innstillingen.

Dalsbygdvegen går fra bedehuset til på Øvre Dale. Innstillingen var Erstadvegen.

Høringsfristen 15. februar 2016, og saken må så opp til ny behandling i planutvalget.

Brevikgjerdet blir Breivikgjerdet

For de øvrige vegnavnene er vedtakene endelige, og kan ikke påklages.

Planutvalget vedtok navnet Brevikgjerdet for vegen mellom Brevikelva og Litleelva til Brevikgjerde. Dette har blitt endret til Breivikgjerdet, siden det er det er det som er den offisielle skrivemåten i Nasjonalt Stedsnavnsregister.

De øvrige endringene i skrivemåte, som pPlanutvalget vedtok, er godkjent av Språkrådet.

Sørsida, Romsdalen og Åndalsnes neste

Alle veger i Rauma skal ha adresse, og snart skal også Sørsida, Romsdalen og Åndalsnes behandles.

Kommunen ba i fjor om forslag til vegnavn, med frist for innsendelse i august.