I torsdagens Åndalsnes Avis sa ordfører Lars Olav Hustad at andre partier i Rauma også må være med og dele ansvaret for driftsunderskuddet i kommunen på åtte millioner kroner.

- Men er det slik at du og Ap bare vil være med på leken, og ikke tåler steken?

- Jeg får lyst til å svare med et annet ordspråk: Du kan ikke få i både pose og sekk. Lars Olav Hustad fremstiller det som om det kan investeres knallhardt, og bevilges til alle mulige gode formål; bowlingbane, gondolbane – og det uten at det skal gå ut over noen, sier Kjølmoen.

- Er du med og tar ansvar for driftsunderskuddet i Rauma?

- Alle er nødt til å være med og ta ansvar for driftsunderskuddet. Arbeiderpartiet har tatt konsekvensen på to måter. For det første: Vi tør ikke å love nesten noen ting. Rauma kommune er ikke i en situasjon der man kan komme med mange løse løfter nå. Vi må få kontroll over driftssituasjonen og klare å stoppe underskuddene. Og så må det ikke dukke opp flere skjeletter i skapet.

- For det andre: Innsparingene som må komme kan ikke ramme svake grupper og kjernearbeidsgrupper i kommunen. Unge skal få utdanning og eldre skal få omsorg. Hvis vi svikter på disse områdene, da er det ingen utviklingsprosjekt som lykkes. Det vil være så ødeleggende, at det river ned alt av gode ting. Vi må ha grunnmuren på plass før vi bygger spenstige palass.

- Og hva er din oppskrift?

- Ingenting er skjermet, unntatt de svakeste gruppene. Og så må vi sette oss ned og bruke hodet, og være nøktern. Vi blir nødt til å ta upopulære avgjørelser i desember. Da er det bedre å si det nå før valget, enn å stå der i desember med en bekymret mine og beklage til dem som får dårligere omsorg, eller mindre undervisning.

- Og det er de eldre og unge som skal skjermes?

- Ja, og andre grupper som også trenger det, for eksempel voksenopplæringa. Det må ikke være slik at vi i iver etter spenstige prosjekter ender opp med å la de svakeste lide, sier Kjølmoen.