- Jeg reagerer på at ordføreren sier at opprettelse av et valglokale på Vågstranda ikke har vært diskutert i valgstyret. Det er rett å slett å komme med feil info, sier Ellinor Torsgård Solheim (Sp).

Hun sier at hun under valgstyremøtet 18. februar i år sendte inn forslag om blant annet å gjeninnføre valgkretsen på Vågstranda.

- Jeg sendte inn forslaget på forhånd. Forslaget gikk på å gjeninnføre de tre valgkretsene som ble tatt ut i 2013: Vågstranda, Innfjorden og Verma. Etter litt diskusjon rundt bordet trakk jeg forslaget om Verma og Innfjorden og sto igjen med Vågstranda. Årsaka til at jeg fortsatt ville ha Vågstranda er jo på grunn av dette med bompenger, forklarer Solheim.

- En bra diskusjon

Hun forteller videre om at det ble en bra diskusjon rundt bordet, hvor hun fikk støtte av Janne Søvik, Gudrun Herje Langset og Torbjørn Rødstøl.

- Da vi hadde avstemming ble det fire mot fem stemmer. Marit Nauste, Arne Steffen Lillehagen , Ronny Antonsen, Lars Olav Hustad og Arne Hop, stemte alle imot forslaget. Da er det deres mening at de ikke vil gjeninnføre valgkretsen på Vågstranda, sier Solheim.

Hun reagerer på at det under kommunestyremøtet på tirsdag, ble reaksjoner mot å ta inn denne saka.

- Hvorfor kan vi ikke det når det er kommunestyret som er øverste organ? Det blir rett og slett for dumt. Når de ikke vil ha valgkrets på Vågstranda må de tørre å si det, og ikke skylde på utenforstående ting. Og om en skulle tatt opp noe man egentlig ikke skulle, tror jeg ordføreren hadde blitt tilgitt det, altså, sier Solheim.

- En liten gest

Hun mener dette er så alvorlig at hun mener det gir grunn til å stille spørsmål om hvor kommunens velvilje er til å la vågstrendingene få fritak fra bompenger.

- Her snakker vi om en liten gest fra ordføreren som ikke hadde kostet han én kalori å gjennomføre, sier Solheim.

- Hva er ditt svar på spørsmålet du mener det er grunn til å stille?

- Jeg har virkelig trodd på ordføreren når han har jobbet for fritak for Vågstranda. I det henseende er jeg nå skuffet. Nå hadde Rauma kommune anledning til å vise omverdenen at de mener alvor med at Vågstranda skulle vært unntatt bompenger, men så djupt stakk det altså ikke. Det som blir oppsiktsvekkende her både overfor stat og fylkeskommunen, er at så snart kommunen selv hadde mulighet til å hjelpe sine egne innbyggere med å lette trykket av bompenger så gjør de det ikke. Og det attpåtil i en sak der pengene til gjennomføring av folkeavstemninga kommer fra statlig hold. Så det er rett og slett uvilje mot å tilgodese innbyggerne i denne bygda med noe som helst. Er ikke dette her å tale med to tunger så vet ikke jeg, svarer Solheim.

Les ordførerens tilsvar.