Kommunestyret godkjente tirsdag forprosjektet for Måndalen omsorgssenter. Omsorgsboligene, som skal huse 18 personer, skal etter planen stå klare neste sommer. Det legges opp til byggestart i juni.

Mange av representantene ga uttrykk for glede over at spaden nå kan settes i jorda.

- Jeg er kjempeglad for at det skal bygges nytt omsorgssenter i Måndalen, sier Magnhild Vik (Sp)

- Det er flott med nytt omsorgssenter. Jeg håper behovet er i samsvar med det vi bygger, sier Arne Hop (KrF)

- Nå skal vi bygge et flott omsorgssenter, og det er viktig at vi kommer i gang, sier Marit Nauste (Uavh.)

Lang debatt om mat

Ikke uventet gikk store deler av debatten om kjøkkenløsning og matservering. Per Vidar Kjølmoen og Janne Søvik i Arbeiderpartiet fremmet forslag om at kjøkkenet bygges slik at det er mulig å lage mat til beboerne på stedet. Debatten gikk på hvorvidt dette er mulig med den allerede skisserte kjøkkenløsningen.

- Ja, det gjør det, bekrefter rådmann Toril Hovdenak til Åndalsnes Avis etter møtet. Hun utdyper:

- Det er ikke planlagt et institusjonskjøkken, da kreves det langt mer. Utgangspunktet er at det skal leveres mat på lik linje som til beboere som bor hjemme og beboere på andre bokollektiv. Men de to kjøkkenene på omsorgssenteret kan brukes til å lage middag til de som bor der. Beboerne kan lage mat selv, de kan lage mat sammen, sammen med pårørende eller frivillige kan lage mat der. Det er fullt mulig, sier hun.

- Hva er forskjellen på deres forslag og det skisserte kjøkkenet, Per Vidar Kjølmoen?

- Jeg oppfattet i formannskapet at det ikke er mulig å lage mat til de som bor der. I dag oppfatter jeg det litt annerledes. Det viktigste for oss er at kjøkkenet har nok fleksibilitet, uavhengig av hva man velger av kjøkkenløsninger i framtiden. Derfor ønsket vi denne presiseringen i vedtaket, sier han, og legger til at han er skuffet over at det ikke var mulig å samle nok støtte for dette.

Kai Roger Sande sa fra talerstolen at han ikke helt skjønte debatten:

- Jeg er egentlig enig med alle. Hvis det stemmer at det går an å lage mat til beboerne på omsorgssenteret, og at det skal gå an å å ta imot både kok-og-kjøl og kok-og-server fra Helsehuset... Da er det ikke noe fare med forslaget til Arbeiderpartiet – det vil alt være oppfylt, sier han.

- Ikke snakke ned

Ellinor Torsgård Solheim tok til orde for å vedta forprosjektet:

– Nå har vi akkurat åpnet et splitter nytt produksjonskjøkken på Helsehuset. Poenget med det var at hele kommunen skulle få mat derfra. Det kan ikke være slik at de som bor Måndalen skal ha så mye bedre muligheter enn de som bor i omsorgsboliger andre steder. Jeg er helt med på at vi skal ta en evaluering av kok-og-kjøl, men nå har vi fått klar beskjed om at det går an å lage middag til de som bor på omsorgssenteret, sier hun.

Både Øyvind Hovde (H) og Marit Nauste (Uavh.) støttet innlegget. Flere tok også til orde for at kok-og-kjøl ikke er dårlig:

- Jeg er glad for at mat er i fokus, det er en viktig ting. Men jeg kan ikke være med på at de som er for kok-og-kjøl nedprioriterer mat. Jeg tror alle ønsker god og næringsrik mat. Vi har et produksjonskjøkken i kommunen nå, og de har mulighet til å servere både kok-og-server og kok-og-kjøl, sier Arne Hop (KrF)

- Vi må være forsiktig med å snakke ned maten på Helsehuset. Etter det jeg har hørt er det glimrende mat. Vi må ikke begynne å disse løsningen vi har valgt. Det er alt for tidlig å evaluere løsningen, sier Øyvind Hovde (H).

- Jeg må igjen presisere at dette handler ikke om Fjordland. Det er den samme maten, laget fra bunnen av, bare nedkjølt, sier Lars Olav Hustad (H).

Ellinor Torsgård Solheim (Sp) fremmet senere i møtet en interpellasjon om at evaluering på kok/kjøl-kjøkkenet ved Rauma helsehus blir forelagt kommunestyret. Det ble enstemmig vedtatt.

Dette ble vedtaket

  1. Rauma kommune godkjenner forprosjektet for bygging av Måndalen omsorgssenter og byggeprosjektet igangsettes med Rauma Boliger som byggherre. Samlet investeringskostnad (eks mva) er kr. 37.335.000. Nødvendig budsjettjustering gjøres i sak om budsjettjustering første tertial 2018 i juni.

  2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale som regulerer detaljene i videreføring av prosjektet i samarbeid med Rauma Boliger AS

Disse to punktene var det enstemmighet om i kommunestyret.

Både tilleggsforslag og oversendelsesforslag falt

Per Vidar Kjølmoen og Janne Søvik (Ap) kom med forslag til følgende tilleggspunkt:

  • Kjøkken bygges slik at det er mulig å lage mat til beboerne på stedet.

  • Kok-kjøl-ordningen blir evaluert når kommunen har innhentet tilstrekkelige erfaringer med metoden.

De to forslagene fikk 10 stemmer hver, og falt.

Senterpartiet kom med følgende oversendelsesforslag:

  • Rauma kommunestyre ber om flislegging, matte, skraperist og betong ved hovedinngang (...) innarbeides i prosjektet da dette vil føre til tryggere inngang for beboere og enklere renhold.

  • Rauma kommunestyre ber om att ildsted (...) enten blir plassert imellom stuene med lysåpning til begge stuene, eventuelt att det blir montert ildsted i begge stuene.

  • Måndalen omsorgssenter bygges med ett kjøkken (i stedet for to, journ.anm.) som skal betjene de 18 brukerne for å få en mest mulig effektiv drift.

12 stemte for forslagene, og de falt.

Avstemming i kommunestyret. Foto: Stine Vandevjen Olsen