Antall gjenstående biler har gått ned med nesten 60 prosent