Åndalsnes Avis har i det siste registrert misnøye over at ansatte i sentrumsbedriftene benytter seg av parkeringsplassene som er tilrettelagt for besøkende etter den nye parkeringsordningen i Åndalsnes sentrum.

– Det er så klart et samspill for å få en parkeringsordning til å fungere. Men jeg vil framheve at vi har en parkeringsvakt med myndighet til å bøtelegge de som systematisk bryter reglene, sier Tom Erik Rødven som er enhetsleder Kommunalteknikk i Rauma kommune. Han understreker at det er god kapasitet på parkeringsplassen på Victoria i Isfjordsvegen, og oppfordrer de som parkerer over lengre tid i sentrum til å benytte seg av dette området.

– Har du inntrykk av at parkeringsordningen fungerer?

– Jeg mener at den i hovedtrekk fungerer bra, men meg merker med temaet som Åndalsnes Avis tar opp her, sier Rødven. Han legger til at kommunen sammen med Romsdal Reiseliv og Handel er i gang med en prosess der parkeringsordningen skal evalueres, og at det skal presenteres en rapport om parkeringsordningen i mars.