MaxSpill påÅndalsnes har søkt om å få innvilget skjenkebevilling til sin spillehall i Strandgata på Åndalsnes.

I søknaden skriver MaxSpill at:

"Lokalet det søkes bevilling for, har egen inngangsdør. l lokalet er det tilrettelagt for at kunder kan sette seg ned, se på diverse sportsarrangement og trav. l tillegg kan de levere travbonger og spille på Norsk Tippings produkter og terminaler. Vi utvikler et nytt tilbud til beboere i Åndalsnes med omegn, ogs er at dette kan være et tilbud i et hyggelig miljø for folk flest som er over 18 år."

Formannskapet behandlet saken tirsdag. Saken skal videre til Kommunestyret 5. september.

"Kommunestyret ønsker på prinsipielt grunnlag ikke å endre på forbudet mot å innvilige alminnelig skjenkebevillinger til spillehaller i Rauma kommune. Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2015-2019 blir derfor videreført i sin gjeldende form. Dette begrunnes med de samfunnsmessige konsekvensene slik skjenking kan medføre."

Ingen tok ordet i saken, som ble enstemmig vedtatt.

- I utgangspunktet positiv

I gjeldende Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger er det nedfelt at det ikke skal gis alminnelig skjenkebevilling til spillehaller. Politikerne ønsker ikke å endre på dette.

Rådmannen er i utgangspunktet positiv til at det er ønske om å åpne nye serveringstilbud i kommunen.

- Imidlertid er rådmannen kritisk til pengespill og alkoholservering i samme lokale. Det er godt kjent at alkoholinntak reduserer kritisk sans og gir økt impulisivitet og risikovillighet noe som er uheldig i kombinasjon med muligheten til å delta i pengespill. Det e I gjeldende Retningslinjer for slags- og skjenkebevillinger er det i § 3.4 c) nedfelt at det ikke skal gis alminnelig skjenkebevilling til spillehaller r derfor sansynlig at et slik tilbud vil få negative samfunnmessige konsekvenser, konkluderer rådmannen.

Saken skal videre til kommunestyret.