Det var i sommer at det kokte over for Meyer som driver både Trollstigen camping og gjestegård, og serveringsstedet oppe på Trollstigen-platået.

21. juli i år opplevde han at trafikken stoppet helt opp, og mente kaoset skyldtes at Statens vegvesen hadde valgt å holde kontroll av storbiler på rasteplassen. Ifølge Statens vegvesen var det ikke kontrollen som skapte problemene, men mengden trafikk.

– Dirigerer hver dag

Nå har Meyer tatt initiativ til at det blir laget ei driftsplan for å unngå slike hendelser.

Han forteller at han hver dag i juli og første uka i august, har ansatte som bruker flere timer hver dag til trafikkdirigering oppe på parkeringsplassen på platået.

Han mener utfordringene er store og at man må bli enige om hvordan de skal løses.

– Vi vil at alle skal samarbeide for at opplevelsen av å kjøre Trollstigvegen skal bli så bra som mulig, sier han.

Han vil ha ei plan for hvordan trafikken dirigeres, samt for vedlikehold og utbedring av vegen.

– Manglende parkeringsplasser på toppen må også diskuteres, sier han.

Seksjonssjef i Statens vegvesen, Lisbeth Smørholm er positiv til henvendelsen fra Meyer.

– Ja, jeg er enig i at det må lages ei overordna driftsplan for Trollstigvegen. Vi må få satt oss ned og sett på hvilke utfordringer vi har og lage en strategi på hvordan de kan løses. Vi må også se på rollefordelingen mellom Vegvesenet, kommune, turistnæring, fylkeskommune og Nasjonal Turistveg, svarer hun.

Hun er likevel tydelig på at hun ikke kan love noe.

– Kan ikke love noe

– Dette er noe vi kommer til å jobbe med framover, men jeg vet ikke om, eller når, vi kan få midler til å gjennomføre tiltak. Per nå vet jeg heller ikke hvilke tiltak det kan bli snakk om. Det kan bli store, det kan bli små tiltak. Først må vi bli enige om hvilke utforinger vi har og så må det lages ei plan, eller ei bedre plan enn det som er i dag.

– Finnes det allerede ei driftsplan for Trollstigen?

– Vi har ikke en plan som fanger opp alle utfordringene i Trollstigen, svarer Smørholm.

Utfordringer på hele strekninga

Hun sier det er utfordringer langs hele den nasjonale turistvegstrekninga, ikke bare i Trollstigen.

– Hva er hovedutfordringen?

– Det er mengden trafikk, vanskelig terreng og vegens kurvatur.

– Meyer viser til en konkret dag i juli hvor det utvilsomt var kaos. Hvor stor utfordring er dette?

– Det er mange faktorer som spiller inn på trafikkmengde, som antall cruisebåter og antall andre busser. Været spiller inn på den generelle trafikken. Sjøl kjørte jeg Trollstigen en overskyet dag i sommer. Det var ikke mye trafikk i Trollstigen, men mange busser på platået, sier hun.

Kaller inn til møte

Seksjonssjefen i Vegvesenet sier hun håper å få til et møte med berørte parter i løpet av høsten. Først må de diskutere saka internt i Vegvesenet.

– Det er utfordrende, det er det, konkluderer hun og legger til at det ikke nødvendigvis er bare å bygge ut fysiske tiltak for å løse utfordringen.

– Vi ønsker jo at Trollstigen skal ha den karakteristikken den har i dag, det er jo derfor folk kommer dit. Og når det gjelder for eksempel parkeringsplassen på toppen, så ligger den i et landskapsvernområde. Det er ikke bare å bygge ut når det er andre ting som hindrer.