I løpet av torsdag fikk Åndalsnes Avis mange henvendelser – blant annet fra folk i partiet som mener avtalen med Høyre og Venstre er uforenlig med det de ønsker å stå for. Også Ap-velgere er forarget over den politiske vrien. Partiet er også sterkt kritisert av de tidligere samarbeidspartnerne i den rød/grønne koalisjonen – Senterpartiet og Kristelig Folkeparti (se egne saker).

Per Vidar Kjølmoen, leder for Rauma Ap, har imidlertid en litt annen versjon enn den Sp og KrF fremmer.

– La oss starte med begynnelsen. Dere forlot møtet med SV, KrF og Sp tirsdag ettermiddag med avtale om å møtes til nye forhandlinger; hvorfor brøt dere den avtalen?

– Dette er en komplisert affære. For det første kjenner jeg meg ikke igjen i den kritikken – heller ikke påstandene. Vi hadde rett nok en avtale om å møtes dagen etter – etter at vi hadde hatt avklarende møte med vårt lokallags styre. Men mye skjedde før vi kom så langt. For det første mente vi at tilbudet som Sp og KrF kom med var for dårlig. Vi har i åtte år vært lojal overfor samarbeidsprosjektet – blant annet har vi ofret ordførervervet to ganger, selv om vi var største parti. I tillegg ble KrF invitert med ved siste valg, selv om konstellasjonen hadde flertall uten dem.

– Dermed var det i utgangspunktet vanskelig å fortsette samarbeidet når KrF forlangte varaordførervervet og åpent sa at de "hadde andre alternativer". Ap forsøkte da med et motforslag der partiet ofra en annen sentral posisjon til KrF for å beholde varaordfører, men dette ble avvist av KrF. Vi opplevde det også som krevende at Sp ikke støttet vårt ønske om å beholde varaordførervervet. Ap var usikre på hva vi skulle gjøre i denne situasjonen, men det ble besluttet å åpne andre forhandlinger slik at styret i Ap skulle ha to alternativer å velge mellom. Onsdag ble vi kjent med at Sp prøvde å få kontakt med H og V, og vi ble presset til å komme med en forpliktelse. Flertall i styret ble sikret, deretter ble avtalen undertegnet. Jeg kan også føye til at Sp og KrF kun ti minutter senere kom med et samarbeidsforslag til H og V, der SV og Ap var holdt utenfor.

Denne påstanden tilbakeviser Torbjørn Rødstøl (Sp) på det mest bestemte.

– Jeg hadde besøk på kontoret av Høyre og Venstre før valget; ble spurt om vi var interessert i et samarbeid. Det sa jeg nei til – sa at vi ville forholde oss lojalt til den koalisjonen vi allerede var en del av. Jeg varslet til og med sittende varaordfører Eva Karin Gråberg (Ap) om det, sier Rødstøl.

Dette bekrefter Gråberg.

Rødstøl påpeker videre at han i det første forhandlingsmøtet med partiene i den sittende flertallskonstellasjonen (tirsdag etter valget) til og med luftet spørsmålet om et utvidet samarbeid – om de fire partiene kanskje ikke skulle være så bastant i sine krav til posisjoner – at også andre partier, som Høyre for eksempel, kunne bli tildelt verv.

– Men jeg har hele tiden forholdt meg lojalt til den avtalen Ap, SV, Sp og KrF hadde, sier Rødstøl.

– Oppfattet dere KrFs krav om varaordførervervet så endelig at det var derfor dere kastet kortene, Per Vidar Kjølmoen?

– Vi oppfattet KrF sitt krav som endelig. Likevel var vi usikre. På den ene siden ønsket vi å fortsette samarbeidet med Sp og KrF, på den andre siden syntes vi tilbudet til Ap var svært dårlig. Flere i Ap måtte derfor gå noen runder med seg selv før vi til slutt valgte å søke andre løsninger.

– Var dette eneste grunn til at dere valgte å bryte forhandlingene med sittende koalisjon?

– Ja.

– Dere underskrev avtalen med H, V og SV før styremøtet i Rauma Ap. Har dere likevel full tilslutning i styret?

– Styret har gjort et vedtak der de støtter avtalen, mer vil jeg ikke si om det.

Åndalsnes Avis kan legge til at de har fått klarhet i at fire av styrets ni medlemmer stemte imot beslutningen om et samarbeid med H,V og SV – et knepent for, med andre ord.

– Var partiets kommende kommunestyregruppe varslet på forhånd?

– Nei, ikke alle. Vi rakk aldri det.

– Har dere likevel full tilslutning også i den nye kommunestyregruppa?

– Vi har gjort et vedtak i Rauma Aps styre – ikke i den nyvalgte kommunestyregruppa.

– Partiets velgere, blant annet 80 på Sørsida, hadde kanskje ikke forventet denne politiske vrien. Nå skal dere sitte i koalisjon med et parti og en ordfører som har proklamert nedleggelse av småskolene på Sørsida. Hva vil dere si til de velgerne?

– Denne avtalen innebærer ingen endring i Ap sin politikk når det gjelder småskolene. Vi ønsker å starte med å se på kvaliteten til grunnskolen i hele Rauma. Deretter får vi eventuelt ta en strukturdebatt.

– Har du fått reaksjoner fra medlemmer i partiet?

– Nei.

Noe sier oss at ballen i Ap fortsatt vil rulle – hvilken veg gjenstår å se.

Flere reaksjoner og kommentarer kan leses i lørdagens papiravis.

Styreleder. Per Vidar Kjølmoen er leder i Rauma Ap. Han sitter dessuten i partiets forhandlingsutvalg sammen med Eva Karin Gråberg.