Edit Woldstad er opprørt over det spkalt tilbudet rauma kommune har kommet med til enslige når det gjelder renovasjonsavgiften.- De enslige må betale 30 kroner mer per søppelsekk i det tilbudet, sier hun og rister på hodet. Foto: Evy Kavli

Det var etter en liten notis i Åndalsnes Avis, at Edit Woldstad ble påminnet om det urettferdige "tilbudet" Rauma kommune har til enslige når det gjelder renovasjonsavgiften.

– Jeg ble ganske opprørt, selv om det ikke gjelder meg lengre. For to år siden, da jeg bodde i hus alene, tok jeg opp problemet med kommunen. Det viser seg nemlig at det såkalte tilbudet de har kommet med til enslige, ikke er noe tilbud i det hele tatt. De tjener faktisk vel 30 kroner sekken på de enslige, forteller Edit Woldstad.

Hun har regnestykket klart, som viser at den ordinære renovasjonsavgiften er på 3237, 50, gir en pris per søppelsekk på 62,26.

For å få reduksjon i avgiften, må de enslige først skrive under på et søknadsskjema der de på tro og ære lover at de er enslige og fortsatt vil være det framover. Så må de gi tilbake halvparten av de utdelte 52 søppelsekkene til kommunen. Det vil si at de sitter igjen med 26 sekker for en avgift på 2428,- kroner.

Et enkelt regnestykke gir da en enhetspris per sekk på 93,38 kroner.

– Med andre ord, Rauma kommunen tjener 31,12 kroner per sekk på de enslige. På årsbasis blir det en inntekt på 809, 12 kroner per enslig, forklarer Woldstad.

Hun hadde skjønt tilbudet hvis de hadde redusert avgiften til det halve når halvparten av sekkene må leveres tilbake.

Hun kan informere om at på servicekontoret opplyste de også om at de som driver med kompostering, som også kan få søke om redusert avgift, ikke må gjøre tilsvarende.

– De må ikke levere tilbake noen sekker for å få tilsvarende reduksjon. Da kan man jo begynne å lure på hvor rettferdigheten er. Jeg lurer også på om politikerne egentlig er klar over hvilket vedtak de har gjort, og hvordan det virker, smiler Woldstad oppgitt, som minner om at mange enslige også er minstepensjonister, noe som allerede gjør dem til de svakest stilte økonomisk.