Fagbrev. Camilla Johnson (21) kan føye fagbrev innen yrkessjåførfaget til CV-en sin. Prøven besto hun med glans. Bestemmelsen om en jobb i transportyrket tok Camilla allerede som 12-åring. Det var trailersjåfør hun skulle bli.

Og de siste halvanna åra har 21-åringen, bosatt på Åndalsnes, hatt semitrailere og vogntog fra Bring Linehaul som arbeidsplassen sin. Fra godsterminalen på Øran har hun kjørt fullastede containere til og fra andre terminaler i Møre og Romsdal. Lossing og lasting, kjøring i all slags vær – på all slags føre.

Hun har hele tiden forsøkt å leve opp til transportnæringas slagord om at uten bilen (les vogntoget) stanser Norge. Camilla har tatt utdannelsen sin ett skritt videre. Hun har sikret seg fagbrev innen yrkessjåførfaget. Nå skal hun jobbe seg videre på utdannelsesstigen. Kommende år vil hun arbeide som lærling innen logistikkfaget ved Bring Linehaul på Åndalsnes. 21-åringen har byttet ut førersetet i en Volvo FH med kontorstolen i lokalene ved jernbaneterminalen på Øran.

– Jeg skal ha oppgaven som befrakter, forklarer Camilla.

Styrer innhenting

Hun skal med andre ord sørge for «styringa» av raumabedriftens mange trailere og vogntog; sørge for at sjåførene på hvert enkelt kjøretøy får visshet i hvor det skal lastes; hvor mye det skal lastes for å fylle opp tomme containere – sørge for god logistikk.

– Men jeg legger ikke bort sjåføryrket. Jeg vil nok ta meg turer innimellom, slår Camilla fast.

Dagrunn Krakeli ved Transportbransjens Opplæringskontor roser Camilla for valget hun har tatt.

– Det er viktig at ungdommer som Camilla søker seg jobber innen transport- og logistikkyrket, poengterer Krakeli som også er distriktssjef i Norges Lastebileierforbund avdeling Møre og Romsdal.

– Men her ligger det også et stort ansvar for bedriftene. De må ta vare på dem, legger hun til.

Krakeli mener jenter definitivt ikke stiller med noe drawback verken bak rattet i en trailer eller i kontorstolen der logistikk skal spikres. Og flere jenter velger seg nå en framtid i denne bransjen.

– Og stadig flere ungdommer velger å ta fagbrev; noe som gjør at det er all grunn til å se lyst på framtida innen næringa.

– Også transportnæringa er avhengig av kvalitet – og det i alle ledd. Og det jeg har sett av Camilla til nå borger for denne kvaliteten, slår Dagrunn Krakeli fast.