KrF har ikke lagt de definitive planene for hvordan partiet skal gjøre sin valgkamp før kommunevalget den 14. september. En ferierende Arne Hop forteller at detaljene skal spikres under et møte i neste uke.

– Men vi har laget et program som vi skal sende ut og vi kommer til å stå på stand på Åndalsnes. Nå ser jeg at andre partier også reiser ut i bygdene. Kanskje skal vi også vurdere å gjøre det, sier Arne Hop.

– Hvilket mål har KrF når det gjelder representasjon i kommende kommunestyreperiode?

– Det er nok ikke særlig realistisk at vi skal få flere enn de tre vi har i dag. Derfor er målet tre og representasjon både i formannskapet og i planutvalget.

– Har dere inngått noen avtaler med andre partier?

– Vi har et styrevedtak på at vi ikke skal inngå noen avtaler før etter valget, men å snakke med andre partier om mulig samarbeid er ikke uaktuelt. Vi ser at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV allerede har gjort sine avtaler og da er det ikke unaturlig at andre partier også snakker sammen, avslutter Arne Hop.