For drøyt en måned siden begynte Rauma kommune å håndheve parkeringsreglene i sentrum.

Til sammen har det blitt skrevet ut rundt 30 gebyr.

– Vi vet at ordningen skled ut når det ikke ble håndhevet, men det virker som det har blitt en bedring nå, sier Eivind Myklebostad, som er prosjektleder kommunalteknikk i Rauma kommune.

Han legger til at det fortsatt er forbedringspotensial. – Det er fortsatt noen som mangler parkeringsskive, står for lenge eller parkerer der det ikke er lov å parkere, sier han.

Overtredelse av reglene straffes med et gebyr på 500 kroner.

Ordningen skal evalueres til høsten.

– Da vil vi gå igjennom parkeringssituasjonen, og se om vi er fornøyde med hvordan det fungerer, sier han.