– Vi skal aldri slå oss til ro så lenge vi har barn og unge som utsettes for mobbing