Skal bygge ut 96 boenheter i populært boligområde

foto