– Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet hadde stor forståelse for støyproblematikken vi står overfor, og vil sørge for at bedre retningslinjer for støysoner vil bli vedtatt, sier Hustad over telefon fra hovedstaden.

Han og Heidi Skaug fra Areal har tatt turen for å legge frem kommunenes utfordringer når det gjelder støysoneproblematikken og HV 11.

– Han ville ikke uttale seg om innholdet i retningslinjene, da saken ikke er ferdigbehandlet, men håper støysonen vil bli mindre og mer lempelig, forteller Hustad og legger til at det er statsråden i miljødepartementet, Tine Sundtoft, som skal ta den endelige avgjørelsen. – Henne vil vi selvsagt følge opp, lover Hustad.

Bevaring

Han tok også opp spørsmålet om bevaring av HV 11 på Setnesmoa og la frem Rauma kommunes klare meninger om saken.

– Statssekretæren hadde stor forståelse for våre meninger om bevaringen av leiren, og vil ta disse med seg inn når Forsvarssjefen skal utarbeide sin innstilling 1. oktober. Etter det blir det en politisk sak, sier Hustad.

Selv om det ikke kom frem konkrete avgjørelser fredag, er Hustad personlig veldig optimistisk.

– Jeg er helt sikker på at begge deler vil løse seg.