Men starten var ikke i dagens moderne lokaler, men i Strandgata der menigheten Kilden har lokaler i dag. Siden ble det flytting til Vollan, der Combo Fashion holder til nå. I dagens lokaler har de vært siden i fjor.

– Jeg er forundret over hvor flott det er blitt her, sier Gerd Jorun Møll som er innom for å kjøpe seg et nettbrett.

– De er så flinke til å gi service her, så da er det ikke noe problem, sier hun og smiler.

Også Knut Hoem er innom og handler så tidlig på formiddagen.

– Ingen grunn til å dra til Molde, når man har en så bra butikk lokalt, sier han.

Dagen blir feiret med gode tilbud og kake og kaffe til kundene. Kaka kommer fra bakeriet A & T Bakeri ved siden av.

– Og så har vi pyntet oss, smiler Elena Mocochein, en av de to andre ansatte i bedriften. Jan Olav Kvalsund er den andre.

– Hvordan har de ti åra vært?

– Mye opp og ned. Nå de siste tre åra, har det stabilisert seg godt, sier Sønderland fornøyd.

– Og dere vil være her de neste ti åra også?

– Ja, vi håper jo det. Jeg har iallfall ikke tenkt å pensjonere meg enda, smiler Sønderland - som  i  anledning dagen har både kone og datter med i staben.