Det er vel få som ikke har fått med seg at det til tider kan blåse på Næs. Sjella som kommer ned dalen særlig på vinterstid, kan skape problemer for noen og hver. Venninnene Evy Berg og Gro Kristoffersen går som mange andre, flere turer i uka rundt bruene. Begge bor på Frydenlund og er ikke ukjent med den lunefulle kastevinden som til tider herjer i området. Men de synes at Rauma bru har blitt spesielt farlig etter at det nye rekkverket kom opp.

– Det nye rekkverket er flott, men det tar ikke av for den ustabile og kraftige sjella, som det gamle rekkverket gjorde. Vi har sett at folk har blitt blåst over ende, både gående og syklende, forteller Evy Berg.

Hun har engasjert seg såpass mye i problemet at hun har sendt en forespørsel til Statens vegvesen om hva de kan gjøre med brua. Foreløpig har hun ikke fått annet svar enn at henvendelsen er journalført.

– Slik jeg ser det, er brua spesielt farlig for barn. Det er mye trafikk over brua, og det er lett at de små kan bli kastet ut i vegbanen. I fjor så jeg en syklist bli tatt av vinden og kastet av sykkelen og ut i vegbanen. Heldigvis kom det ingen biler akkurat da, forteller Berg.

Damene fra Frydenlund ønsker å sette fokus på dette, og vil forslå at vegvesenet setter opp noe foran rekkverket som tar av for vinden. I tillegg synes damene at det kunne vært på sin plass med et tilleggsrekkverk mellom fortau og vegbane.

– På den måten kan vi forhindre at folk blir kastet ut i vegbanene iallfall, slik at det ikke ender med en stygg ulykke, mener Gro Kristoffersen.