NSB opplyser at på grunn av planlagte arbeider stenges strekningene Eidsvoll–Dombås på Dovrebanen, samt Kløfta – Eidsvoll på Hovedbanen, for togtrafikk førstkommende helg.

Strekningen Eidsvoll-Hamar-Dombås, samt strekningen Hamar-Løten på Rørosbanen, er stengt i tidsrommet fra lørdag 9. mai ca. kl. 04:20 til søndag 10. mai ca. kl. 19:00.

Strekningen på Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll er stengt søndag 10. mai mellom ca. kl. 05:00 og 17:00. Trafikken på Gardermobanen fram til Eidsvoll går som normalt.

Mens banene er stengt, erstattes de fleste togene med buss. Unntaket er noen regiontog mellom Oslo S og Dombås.

Les mer på jernbaneverket.no