I februar i fjor skrev Åndalsnes Avis om at Rauma Energi AS fikk et etterkrav på skatt fra sentralskattekontoret.

Ansvarlig lån

Etterkravet kom på mellom 15 og 17 millioner kroner, renter medregnet – et krav som regnskapsmessig skriver seg tilbake til 2002.

Bakgrunnen for skattesmellen er et ansvarlig lån som eier Rauma kommune har i energiselskapet. Regnskapsmessig er renter på dette lånet ført til avdrag i regnskapene til Rauma Energi AS. Sentralskattekontoret mener låneavtalen ikke er formelt i orden. De fremmet et stort etterkrav.

Vanlige ordninger

Mange kommuner har ordninger som dette i sine selskap. Men årsaka til at skattemyndighetene ikke godtok Raumas ordning, er at det ikke var satt opp en tilbakebetalingsplan; en formalitet som nå kan tappe selskapet for opp mot 17 millioner kroner.

Rauma Energi AS anket kravet fra sentralskattekontoret. De så det som urettmessig. Selskapet mente de hadde en god sak. Men nå har et flertall i ankenemnda avvist klagen.

Vurderer sak til retten

Administrerende direktør Alf Vee Midtun sier at styret nå skal vurdere om de skal la vedtaket i nemnda stå eller om de skal gå rettens veg.

For eneste ankemulighet nå er å fremme en sak i rettssystemet.

– Styret i selskapet må vurdere om vi har en så god sak at vi kan ha muligheter å nå fram rettslig, sier Vee Midtun.

Han legger til at de har tida fram til midten av desember til å vurdere eventuelle andre ankemuligheter. Etter den tid vil avgjørelsen i sentralskattenemnda bli stående.

Med i regnskap

Regnskapsmessig er etterkravet fra sentralskattekontoret innfridd. Etterkravet ble tatt med i årsregnskapet for 2013.

Men direktøren vedgår at dette er en etterlikning, og et kapitaltap, som smerter – spesielt med tanke på at det egentlig er formaliteter som har ført til kravet. Eier Rauma kommune gikk inn med et ansvarlig lån på 60 millioner kroner; et lån som eier har hatt gode renteinntekter fra.Regnskapsmessig utgjør ikke dette noe galt. Men manglende nedbetalingsplan på det samme lånet, var ifølge sentralskattekontorets medarbeidere feil.