Statistisk Sentralbyrå kom med oppdaterte folketall tirsdag 19. mai. 1. januar 2015 bodde det 7453 personer i Rauma.  Per 1. april i år var folketallet 7445. Det vil si en minus på åtte personer.

Nedgangen har si forklaring i et fødselsunderskudd på seks personer; 66 fødte mot 72 døde. Og to flere flytta ut av kommunen enn inn til Rauma. - Igjen reddes flyttebalansen av et flytteoverskudd på 35 personer fra utlandet, sier rådmann Vassli i en kommentar.

Folketall for alle landets kommuner kan du lese på ssb.no