– Riv bygget og lag leiligheter så folk kan flytte til sentrum

foto