Slik forklarer kommunen prisnivået: – Ikke spesielt høye