Grunneier Jan Otto Sæther har på sin side tatt initiativ til at medlemmene kan få bruke hans eiendom til formålet. Han har et skogsområde bakenfor gokartbanen i Isfjorden, som egner seg godt. Dette har han også søkt Rauma kommune om at de kan få bruke.

– Jeg har i en tid nå hatt et meget hyggelig samarbeid med «4X4 Rauma». Klubben består en seriøs gjeng som ønsker å bedrive hobbyen sin på lovlig måte, og jeg har et ønske om at de kan bruke de allerede eksisterende skogsbilveger på eiendommen min, slik at de holdes åpne og ikke gror igjen, sier han.

Han mener også at dette er et nødvendig og godt tiltak for motorinteresserte i kommunen, som vil skape et godt miljø og muligens begrense ulovlig ferdsel i utmark.

«4X4 Rauma» i samarbeid med «4x4 Norway», har også søkt kommunen om å få tillatelse til å arrangere kjøretrening på Sæther sine opparbeidete skogsbilveger.

– Vi ønsker i første omgang å få en midlertidig kjøretillatelse. Å få området permanent omregulert er en større prosess, og tar lang tid. Vi har vært i møte med kommunen og de har uttalt at vi kan kun få omregulert traseen vi ønsker å bruke - ikke hele området, sier Erik Blystad, styreleder i organisasjonen.

Han forteller at de er en klubb med 21 aktive medlemmer som ønsker å drive kjøretrening og beherskelse av kjøretøyet under trygge forhold.

– Vi ønsker også å skape en møteplass for motorinteressert ungdom og unge voksne hvor vi kan møtes og drive et aktivt motormiljø. Et slikt tiltak vil redusere ulovlig ferdsel med biler i utmark, mener vi.  Vi ser på dette som et tiltak kommunen sterkt behøver, sier Blystad.

De ønsker å kjøre første lørdag i hver måned, til og med april i 2016. Kjøretida vil være mellom kl. 10.00 på formiddagen til 18.00 på kvelden.

– Området ligger i nærheten av gokartbanen som allerede er regulert, og da passer det jo bra i forhold til støy. Det blir iallfall ikke mer støy fra våre helt vanlige biler, forteller Øyvind Kjølseth i Romsdal trafikkskole, som er et av medlemmene av klubben.

Han ser også behovet for slike regulerte, lovlige baner.

– Det er mye ulovlig kjøring rundt om ellers, og med en slik bane kan mye av det unngås. Vi vil også ha en egen justis i vår klubb og de som ikke overholder reglene, blir ekskludert, sier han.

«4x4 Rauma» søker på grunnlag av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, av 15. mai 1988, §6, som de sier i søknaden. De skriver videre at det er oppstartet en prosess for omregulering av området for videre bruk, og at de derfor ønsker å kunne ta i bruk området inntil arbeid med omregulering er avsluttet.

– Det vil kun bli benyttet gateregistrert kjøretøy som må gjennomgå en teknisk sjekk før de slipper inn på området. Det vil også være påkrevd med brannslokningsutstyr og oljeoppsamlingsutsyr, samt lovpålagt førstehjelps utstyr for arrangement som dette. Området vil bli avsperret så det ikke blir brukt utenfor de godkjente kjøretider, og alle skogsbilvegene vil bli tydelig merket så ingen kjører utenfor, presiserer Blystad.