Ordfører Lars Olav Hustad svarer på kritikken fra Ellinor Torsgård Solheim.

– Jeg har ikke sagt at det ikke har vært oppe i valgstyret. Tvert imot, vi stemte over det, og det falt. Så kommer hele poenget som Senterpartiet tydeligvis ikke har fått med seg: Da det ikke fikk flertall så kunne to eller flere medlemmer av valgstyret krevd å få saka opp i kommunestyret, en såkalt mindretallsanke, paragraf 19 i delegasjonsreglementet. Det ble ikke gjort av Sp sine to representanter, deriblant Ellinor Solheim, sier Hustad og forklarer at en slik en slik anke må settes fram umiddelbart etter avstemming i møte.

– Delegert

– Kommunestyret har altså delegert myndighet til valgstyret for å avgjøre blant annet stemmekretser. Når man har delegert noe, så kan man ikke komme en måned etterpå og kreve saka opp på nytt. Stemmekretser var ikke tema på møte på tirsdag. Hadde Senterpartiet gjort jobben sin, og fulgt med i timen i valgstyret, så hadde saka kommet opp i kommunestyret. Mener Senterpartiet, og for så vidt redaktøren i ÅA, jamfør leder på torsdag, at ordføreren ikke skal ta hensyn til reglementet? I så fall er det meget oppsiktsvekkende, fortsetter Hustad.

– Trist

Om at Ellinor Torsgård Solheim setter i tvil hvor mye ordføreren har jobbet for bompengefritak for Vågstranda, sier Hustad at det er trist å høre slike påstander.

– Hva vil Ellinor oppnå med dette? Hun har vært til stede i alle møter der jeg har orientert om mitt arbeid omkring dette. Jeg har hatt møter med stortingsrepresentanter, statssekretær, samferdselsminister og ikke minst statsminister Erna Solberg. Etter at Tresfjordbrua åpnet kjørte jeg i samme bil som statsministeren fra Vestnes til Åndalsnes. Da vi kom til Vågstranda brukte jeg tida på å fortelle hvordan bompengene rammer bygda, og hvor store utgifter en familie har. Jeg forklarte at bompengeordninga har skapt stor frustrasjon i og med at det er et rassikringsprosjekt. Jeg har ved mange anledninger i mange sammenhenger tatt opp temaet. Jeg synes det er utrolig sårende og ikke minst skuffende at et formannskapsmedlem går ut på den måten. Jeg opplevde også liknende påstander i møte før jul, da Janne Søvik fra talerstolen også fremmet slike grunnløse påstander. Etter den episoden ba jeg formannskapet vurdere om de ville at ordføreren skulle jobbe videre med saka, eller at varaordføreren skulle ta over. Jeg fikk full tillit i formannskapet. Ellinor Torsgård Solheim sitter som kjent der, og hadde altså ingen innvendinger. Snarere tvert imot, så mente hun at jeg gjorde en god jobb. Nå synes jeg Senterpartiet må slutte med den splitt og hersk kampanjen de har for å skape splid mellom «by» og bygd. Når skal Senterpartiet begynne å bli konstruktive og komme med politiske forslag som svarer på våre utfordringer i Raumasamfunnet?