– Dette er en gladsak for alle parter, sier daglig leder ved Rauma og Vestnes Opplæringskontor, Astrid Larshus.

For vel ei uke siden var hun i møte med assisterende rådmann, Perry Ulvestad, personalsjef Stephanie Bringslid og rektor ved Rauma videregående skole, Erik Brekken.

Langtidsplan

– Vi ble enige om ei langtidsplan, noe vi ikke har hatt tidligere. Nå skal skolen allerede i august melde inn behovet for lærlingeplasser. Slik kan kommunen ta det med i planleggingen av budsjettet, sier Larshus.

Hun mener samarbeidet gir større forutsigbarhet for alle parter, og dermed også sikrere tilgang på lærlingeplasser for elevene.

– Dette har vi løst veldig godt. Planen vil sørge for at alle som er kvalifiserte vil få lærlingeplass. Inntrykket mitt er at Rauma kommune ønsker å satse på helse- og sosialfag. Og det ønsket tror jeg de vil etterkomme, sier Larshus.

– Vår viktigste jobb

Det bekrefter assisterende rådmann, Perry Ulvestad.

– I et 30 års perspektiv, er det å skaffe kvalifisert arbeidskraft i pleie- og omsorg, den viktigste jobben vi står overfor. Dette er ei stor utfordring i hele Norge, og vi vet at Rauma har en stor andel eldre. Det vil bli behov for både flere hender og flere fagarbeidere, sier han.

Ulvestad mener at å sikre lærlingeplasser vil være med å bygge opp under rekrutteringsbehovet. Lærlingeplasser er ikke lenger bare et ungdomstiltak, men også et viktig rekrutteringstiltak for kommunen.

– Men antall lærlingeplasser vil bli vurdert på lik linje med andre poster i budsjettprosessen. Det blir slik politikerne ønsker å prioritere, presiserer han.

Usikre om årsak

Verken Brekken, Larshus eller Ulvestad mener de kan peke på årsaka til nedgangen i søkertallene til helse- og sosialfag.

– Det vi ser er at det er en generell nedgang i hele fylket. Det ser ut til at det kun er Borgund og Kristiansund videregående skoler som har et søknadsoverskudd, sier Larshus.

– Jeg kan ikke si noe om årsaka til nedgangen. Det jeg kan si er at både lærere og bedrifter har gitt gode tilbakemeldinger på elevene de har hatt i år, sier rektor Erik Brekken.

– Kan budsjettprosessen i fjor ha skapt frykt for manglende lærlingeplasser, Ulvestad?

– Det er i så fall uheldig. I forbindelse med budsjettbehandlinga i fjor høst plusset politikerne på lærlingebudsjettet. Vi ønsker å være mer fleksible, og håper forutsigbarhet kan være med på å gjøre oss mer attraktive, sier Ulvestad.

Ligger godt an

Larshus mener nedgangen i søkertall ikke kan skyldes mangel på lærlingeplasser.

– For slik er det ikke. Sammenliknet med andre kommuner ligger vi høgt oppe i antall lærlingeplasser. I år vil vi totalt ha 16 lærlingeplasser, der seks av de er nye plasser.