– De aller fleste ungdommer i Rauma ordner seg tilsynelatende med sommerjobber gjennom bekjente, eller gjennom annonser som vi ikke fanger opp, sier Per Bersås, leder for NAV-kontoret i Rauma. NAV har liten befatning med sommerjobbkandidater, og har ikke hatt en eneste innmelding om sommerjobbstillinger fra bedrifter hittil i år, så langt saksbehandlerne kjenner til.

– Har ungdom som ønsker sommerjobb kommet innom i år?

– Det har vi dessverre ikke oversikt over her og nå, sier Bersås. Han legger til at NAV primært har befatning med arbeidsledige.

På NAVs nettsider ligger en veldig omfattende oversikt over ledige stillinger i Norge, siden annonser fra aviser hentes inn i tillegg til de som meldes inn direkte til NAV fra bedrifter og organisasjoner. Et kjapt søk her viser fem ledige stillinger i Rauma, hvorav ingen er spesifikke sommervikariater.

– Kan NAV tilby hjelp til ungdom som er i beit for sommerjobb?

– Alle som mangler jobb er hjertelig velkommen til å komme hit for å få bistand, sier Bersås. Ifølge han vil de som henvender seg sannsynligvis bli henvist til å registrere seg som arbeidssøker på NAV.no, slik at bedrifter som ønsker det selv kan ta kontakt med vedkommende.

– Man kan enten registrere seg på en av våre maskiner her på senteret, eller man kan gjøre det hjemme. Mange opplever at mye informasjon skal legges inn, og at det er fint å få litt hjelp fra saksbehandlerne, avslutter Bersås.