Grunnen til det er til dels store nedbørsmengder som er varslet spesielt lørdag. I tillegg er det ventet vind, til dels sterkt vind, fra nordvest.

I høyere strøk er nedbøren ventet å komme i form av snø. Skredfaren vil i løpet av dagen og natt til lørdag komme opp i nivå 4; slik den allerede er i deler av Nord-Norge.

Meteiorologisk institutt skriver i en pressemelding at skulle nedbørsmengdene bli større enn antatt, vil skredfaren øke proporsjonalt. De anbefaler eventuelle turgåere om å holde seg borte fra lesider i fjellet - i det hele tatt lytte til erfarne fjellfolk og holde seg unna områder som er utsatt for snøskred.

Vinteren i år har vært spesiell spesielt med tanke på faren for skred. Snømassene er ustabile. Det er all grunn til å ta dette i betraktning før man legger ut på tur.

Meteorologisk institutt ber turgåere være oppmerksom på tegn i naturen som kan indikere skredfare.

Ikke gå der du ser skred nylig er gått.

Snør det og blåser kraftig eller det oppleves plutselige temperaturstigninger på grunn av sol, er det all grunn til å styre unna bratte heng.

Drønner det i snøen, er det et klart varsel om at snølaget enten setter seg eller sprekker opp. Da kan det være fare på ferde.

Dette bildet ble tatt i april i fjor da det gikk et større snøskred fra området sør for Kirketaket i Isfjorden. Foto: Foto: Lena Lunheim