To områder med høg skredrisiko er nedjustert til faregrad lav

foto