Det er nær en dobling av dagens arbeidsstokk.

Elementpartner AS er nå tilbake på lokale hender etter å ha vært eid av Christie Partner. Arild Hartvigsen (95%) og Andre Venås (5%) er eiere.

- Når vi ser at arbeidsledigheten stiger, og at noen sliter med direkte virkning av oljekrisa, så er det utrolig kjekt å se at vi kan utvide eksisterende industri med nytt utstyr og fabrikk. Nå kan vi gå lysere tider i møte, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Pressekonferanse

Planene for fabrikken presenteres på en pressekonferanse fredag formiddag klokka 10.00.

Ordfører Lars Olav Hustad skriver i invitasjonen til pressekonferansen at det allerede i 2013 ble framforhandlet en avtale om et makeskifte: Rauma kommune overtar eiendommen i Nesstranda mot at Elementpartner overtar industritomta i Dokka.

«Formålet var bygging av ny fabrikk som skulle erstatte eksisterende fabrikk i Teglverket. Av diverse årsaker har dette ikke kunne latt seg realisere før nå.  Rammeavtalen er i all hovedsak gjennomført», skriver ordføreren.

Roser Hartviksen og Venås

- Det er bra at noen næringer blomster når det går tyngre i andre. Dette kan styrke oss for å videreføre befolkningsvekst og være en aktiv kommune på næringslivssida. Det er veldig gledelig at vi har slike folk som Arild Hartviksen og Andre Venås som har lyst til å satse og investere.

Kommunestyret skal sluttbehandle rammeavtalen i møtet 10. mai.

Vi kommer tilbake med mer.