Indiana Angelica er i år den eneste konfirmanten fra Rauma som konfimrerer seg humanistisk. Det skjer nå i vår i Molde rådhus.

Den blide måndalsjenta er dermed den eneste i hele Rauma som i år ikke velger kirkelig konfirmasjon.

Humanistisk konfirmasjon er et livssynshumanistisk kurs og en seremoni arrangert av Human-Etisk Forbund for å markere overgangen fra barn til voksen.

Kurset har hovedfokus på livssyn og etikk, der målet er å oppmuntre til selvstendig tenking, etisk refleksjon og å styrke de livssynshumanistiske verdiene i samfunnet.

Indiana forteller at hun har såpass respekt for kirken at det for henne blir helt feil å stå som kirkelig konfirmant. Mens klassevennene samles til felles kirkelige konfirmantsamlinger, valgte Indiana å reise alene til Oppdal, for å delta på et 4-dagers intensivkurs i regi av Human-Etisk Forbund.

- Selvsagt er det spesielt at jeg er den eneste i Rauma som denne gang velger humanistisk konfirmasjon, men det kan ikke endre mitt livssyn, sier den samfunnsorienterte ungjenta, som syns kurset på Oppdal var verd besøket selv om hun grudde seg på forhånd.

- Mange vil nok mene at jeg har gjort et tøft valg siden jeg står alene i venneflokken med mitt livssyn, men jeg har stor respekt for de som velger kirkelig konfirmasjon.

Selve konfirmasjonsseremonien vil foregå i Molde rådhus lørdag 7. mai, mens familieselskapet blir i Måndalen samme dag, forteller Indiana.

- Jeg syns at Human-Etisk Forbund burde ha markedsført seg bedre, ved at de reiste rundt til ungdomsskolene for å orientere om det de står for. Jeg tror nemlig det er mange som ikke helt skjønner hva vi faktisk tror på, sier Indiana Angelica.

Hun forklarer sitt livssyn med at hun er veldig opptatt av å sette selve mennesket i sentrum.