Møre bispedømmeråd har  mandag 11. m ai 2015 gjort følgjande tilsetjingsvedtak:

1. Ruth Eva Sollie er tilsett som sokneprest i Vartdal sokn, Søre Sunnmøre prosti.

Sollie er i dag tilsett som sokneprest i Hareid sokn, Søre Sunnmøre prosti.

2. Magne Hoem er tilsett som sokneprest i Kvernes- og Kornstad sokn, Ytre Normøre prosti.

Hoem er i dag tilsett som sjømannsprest i København.

3.  Silvia Slenes Andersen er tilsett som førstekonsulent ved Møre bispedømmeråd sin administrasjon i Molde.

Andersen er i dag tilsett som politisk møtesekretær i Fræna kommune.

Dei tilsette må svare innan 8 dagar på om dei takkar ja til stillingane.