Torsdag i forrige uke hadde SV Rauma møte for å legge slagplan for valgkampen 2015.

– Der ble vi enige om å bruke de to siste lørdagene før valget til stand i sentrum. Ellers vil vi være aktive med avisinnlegg fremover og selvsagt også på sosiale media, da spesielt Facebook, sier ordførerkandidaten for SV som innrømmer at han er spent foran årets valgkamp.

– Det er jo min første, så dette blir spennende- iallfall for meg, smiler han.

SV vil «ta kampen for et varmt Rauma» som det står i valgbrosjyren, og partiet har listet opp mange punkt de ser for seg som viktig for Rauma.

– For oss er blant annet Helsehusets kjøkkentilbud veldig viktig. Prosessen rundt byggingen av huset er viktig for folk som skal bo der, og de som har noen av sine nærmeste der i en sårbar fase av livet, sier Scarfi.

Han synes også privatisering er en viktig sak å ta tak i.

– Det vil vi jobbe imot. Vi ser at Høyre går inn for å privatisere. Måten de gikk inn for en intensjonsavtale med en privat barnehageaktør i  Isfjorden, opplevde vi i SV som skremmende.Vi i SV er generelt imot privatisering av offentlige tjenester fordi velferdsoppgavene løses best i felleskap,  påpeker Scarfi og legger til at de heller ikke ser for seg Rauma Energi på private hender.

Han vil også understreke at SV ønsker å samarbeide godt med det privat næringslivet i Rauma, og mener Nordveggen er veldig viktig i dette arbeidet.

– Vi vil også stoppe stoppeklokka i eldreomsorgen og øke grunnbemanningen, legger han til.

Partiet har inngått et samarbeid med SP Rauma og AP Rauma , og sammen har de dannet en plattform med flere felles valgkampsaker. De vil også i fellesskap gi ut en flyer som viser innholdet.

– SV Rauma vil i ukene før valget også oppsøke folk i deres hjem, som en del andre partier gjør; ringe på og fortelle folk hva vi har tenkt å gjøre. Og selvsagt dele ut vår brosjyre og Sosialistisk Venstrepartis medlemsavis, informerer Scarfi.