920 elever starter skoleåret i grunnskolen her i Rauma i år. 615 på barnetrinnet og 305 fordelt på de tre skolene på ungdomstrinnet. Kåre Straume sitter på rådhuset og har ansvaret for å sy sammen det meste på vegne av kommunens sju skoler. Han sier bemanningsistuasjoen er god, men at søknaden på lærerstillingene i Rauma var mindre enn på mange år. Bare 30 søkere var, i følge Straume, i minste laget til kanskje å kunne oppnå en helt optimal bemanningssituasjon. Men tilsettingen var ferdig i vår. De aller fleste er rekruttert fra "egne rekker". Det vil si at flere som tidlegere har vært i vikariat eller i midlertidige stillinger, nå har fått et mer permanent ansettelsesforhold. 111 lærere skal kommende år gjøre jobben i grunnskolen i Rauma. Da regnes både hele og deltidsstillinger med. Vågstranda skole har seks lærere, Måndalen 20 og Innfjorden 5. Barneskolen på Åndalsnes har 21 og ungdomsskolen 25, mens Isfjorden har 16 lærere i sin stab. På Åfarnes vil det kommende skoleår jobbe 18 lærere. I tillegg til dette er Rauma kommune arbeidsgiver for seks lærere knyttet til voksenopplæring. Skolen i Rauma har også mange assistenter. Her har det vært en stor økning de siste årene og kommende år fordeles det slik på de forskjellige skolene: Vågstranda 2, Måndalen 6, Innfjorden 1, Åndalsnes b 7, Åndalsnes u 4, Isfjorden 8 og Åfarnes 2. – Når det gjelder det nøyaktige elevtallet så varierer det nesten fra dag til dag. Akkurat nå viser mine tall 920, men det kan faktisk endre seg til i morgen, sier Kåre Johan Straume. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585