– Etter betydelig etterforskning har vi ikke funnet noe straffbare forhold i denne saka. Derfor er den henlagt, sier politiadvokat Laura Havdal i Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Saka ble avsluttet og henlagt den 6. oktober. Havdal sier saka har dreid seg om misbruk av stilling ved at presten eventuelt skulle ha utnyttet en eldre dame for å få tak i penger. Hun sier også at etterforskningsarbeidet har omfattet et omfattende arbeid for å eventuelt å kunne avdekke at samme kunne ha skjedd ved tidligere anledninger. – Dermed har vi ikke funnet noen grunn til å gå videre med denne saka og den er derfor henlagt, sier Havdal. – Har politiet fått noen signaler om at det vil bli reist noe erstatningssøksmål fra den tidligere presten? – Nei, det har vi ikke og politiet har dessuten bare vurdert mistanken om straffbare forhold. Vi har ikke hatt noe med tidligere arbeidsforhold å gjøre, sier politiadvokat Laura Havdal. Den omtalte presten måtte slutte i sin stilling som en følge av forholdene han var mistenkt for og prestenes arbeidsgiver er biskopen i Møre. – Sett i lys av at politiet nå ikke har funnet straffbare forhold, ser biskopen dette som en fullstendig frifinnelse, biskop Ingeborg Midttømme? – En henleggelse er nettopp en frifinnelse, men jeg har ikke lest begrunnelsen og har ingen annen kommentar. – Står biskopen trygt på bestemmelsen om at presten skulle bli avskjediget? – Presten hadde flere måneder tidligere valgt å gjøre en avtale om å fratre sin stilling. – Frykter biskopen et erstatningssøksmål etter det som nå har skjedd? – Nei, det er det ingen grunn for, sier Ingeborg Midttømme i et svar på e-post til Åndalsnes Avis.