Avisa skulle gitt ordføreren mulighet til samtidig imøtegåelse da avisa skrev at brev viste at hun kjente til planene om etablering av asylmottak, selv om hun hevdet det motsatte. Avisa ble også felt i PFU for håndteringen av ordførers svar.

Åndalsnes Avis publiserte 24. oktober 2023 nettartikkelen «Ordføreren hevder å ikke kjenne til planene – en rekke brev viser noe annet». Artikkelen viste til Romsdals Budstikke som skrev at ordføreren i Rauma ikke visste om UDIs plan om å opprette et asylmottak i kommunen. Åndalsnes Avis skrev at kommunen fikk forvarsel allerede i juni, ved at Isfjorden Turisthotell & Motell ba om bruksendring for å kunne drive asylmottak. Avisa publiserte et svar fra ordføreren som leserinnlegg samme dag på nett. Dagen etter publiserte avisa en lederartikkel fra avisas redaktør. Alle disse tre artiklene ble så publisert i papirutgaven 27. oktober, der leder og artikkel sto sammen på side 3–4, mens ordførerens svar ble plassert bak i avisa som leserinnlegg på side 33.

Ordfører Yvonne Wold anførte at avisa blandet sammen to forhold; ønsket om bruksendring fra hotellet og UDIs beslutning om å opprette asylmottak. Wold anførte at avisa ga et uriktig bilde av fakta, at tittelen var misvisende og rammende, og at hun ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse. Det var stor forskjell på at et hotell søkte om bruksendring, og at UDI senere besluttet å sende 400 asylsøkere til kommunen, anførte klager. Hun reagerte også på at da redaksjonen mottok hennes svar, så ble dette ikke tatt inn i artikkelen, men i stedet publisert som et eget leserinnlegg. Avisa la ifølge klager heller ikke inn noen lenke til innlegget i nettartikkelen, og redigerte heller ikke inn svaret fra henne i papirutgaven av artikkelen som ble publisert tre dager senere.

Åndalsnes Avis viste til flere dokumenter i kommunens postjournal; ifølge redaktøren dokumenterte disse at vedtaket ikke kunne komme uventet på ordføreren. Avisa anførte at artikkelen ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse, fordi omtalen bygget på offentlige dokumenter. Redaksjonen kunne ikke se at ordføreren ble utsatt for angrep, og anførte at den ikke skrev at politisk ledelse visste at UDI ville opprette asylmottak, men at det ikke kunne komme overraskende på dem. Da svaret fra ordføreren kom, var det ifølge avisa ikke i form av et faktisk tilsvar, men som et leserinnlegg. Avisa avviste at det var feilaktige opplysninger i artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og å avdekke kritikkverdige forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. Åndalsnes Avis var derfor i sin fulle rett til å dekke omstendigheter rundt opprettelsen av asylmottaket i Isfjorden.

Når avisa skriver at ordføreren hevder at hun ikke ble informert om etableringen av asylmottak i kommunen før 19. oktober, og samtidig slår fast at en «rekke brev viser imidlertid at kommunen fikk varsel allerede i juli», så kan det ikke forstås annerledes enn at det peker mot UDIs opprettelse av mottak, og at klager kjente til dette. Slik utvalget ser det, anklages ordføreren derigjennom for å snakke usant, mot bedre vitende.

Slik PFU ser det, foreligger det da en anklage som utløser ordførerens rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Retten til samtidig imøtegåelse er ikke bare en rett til den angrepne part. Den skal også bidra til at publikum blir opplyst om saken på best mulig måte. Når den angrepne part ikke blir kontaktet, går redaksjonen også glipp av muligheten for å kontrollere opplysningene med en sentral kilde.

Bruddet på VVP 4.14 forsterkes av den uryddige håndteringen av ordførerens svar. Utvalget merker seg at avisa mottok kommentarer fra klager etter publisering, og at disse ble publisert som et selvstendig leserinnlegg. PFU merker seg også at innlegget ble publisert uten direkte henvisning eller lenking fra den påklagede publiseringen.

PFU stiller seg kritisk til at avisa i papirutgaven ikke opplyste at klagers svar ble publisert bak i avisa, og at den publiserte en lederartikkel i tilknytning til artikkelen der avisa forsvarte egen publisering. Når redaksjonen velger å definere svaret som et leserinnlegg, og samtidig går i rette med innleggets innhold i samme avis, oppstår det en situasjon der avisa polemiserer med klager i samme publisering. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk, jf. VVP 4.15.

Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.14 og 4.15.

Oslo, 31. januar 2024.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys.