Se lista: Seks søkere – alle kvinner – vil bli styrer i barnehagen