Vil investere 40 millioner kroner i torskeoppdrett i Langfjorden

foto