Rauma Kulturhus KF har lagt fram sin årsmelding for 2007, et år der det var drifte ved kulturhuset i cirka tre måneder. I denne perioden ble det solgt billetter for over 2 millioner kroner. – Det er enkelt å svare ja, når du spør om kulturhuset var ønsket i befolkningen, sier Siem, til Åndalsnes Avis. Rauma Kulturhus åpnet med ei åpningsuke 14. - 22 september i fjor. Over 1.500 personer var innom i løpet av denne uka. Billettsalget til de forskjellige arrangementene startet 1. august. Utover høsten holdt aktivitetsnivået seg svært høgt og julekonsert med DDE, revyforestilling med Altfor Rognan og Jul i Mummidalen trakk to fulle hus. Kinoen hadde derimot en tung høst, med få store filmer, heter det i årsmeldinga, som nå er lagt fram. Rundt 150.000 kroner av billettsalget kommer fra solgte kinobilletter. 13.560 billetter – Det er viktig å merke seg at billettsalget på over 2 millioner kroner inkluderer alle solgte billetter, inkludert arrangementer som for eksempel Raumarock og andre arrangører står bak, sier Siem. Omgjort i antall billetter solgt ved Rauma Kulturhus, blir dette 13.560 stykk. I tillegg anslås det i årsmeldinga at besøkstallet på diverse gratisarrangementer har vært på rundt 5.000 i fjor. I tillegg kommer besøk ved biblioteket og gjennom konferanser ved Grand Hotel. Kampanjen med å gi et arrangement på kulturhuset i julegave skal ifølge årsmeldinga ha vært en suksess og bør gjentas hvert år, heter det. Styret har i meldingsåret bestått av Per Arne Skomsø (leder) Trond Janssen (nestleder) Mette Rye Liv Jorunn B. Horgheim Marcus Brevik Varamedlemmer har vært Tom Erik Rødven Ingrid Nerhus Hole Anders Sæbø Morten Lergaard Gunn N. Morstøl Gaver og frivillige I alt 35 kulturhusvenner var registrerte i 2007 og fordelte seg på to grupper; arrangementsstab og teknisk stab. I årsmeldinga slås det fast at kulturhuset er helt avhengig av denne gruppa for å spare lønnskostnader og redusere overtidsbruk for de fast ansatte. I tillegg opplever publikum god sørvis, takket være kulturhusvennene. Rauma Kulturhus fikk tre store gaver i 2007. 400.000 kroner fra DnB Nor, 70.000 kroner fra Romsdal Fellesbank og 100.000 kroner fra Sparebanken Møre. I tillegg kom det 180.000 kroner fra KORO (Kunst i offentlige rom), med disse pengene ble ikke overført før i 2008. Underskudd, likevel Hyggelige tall til tross, det ble 143.000 kroner i underskudd på driftsbudsjettet, mens investeringsbudsjettet gikk i balanse. Underskuddet skyldes i hovedsak økning i renteutgifter og avdrag og økt husleie for lager og ventilasjonslokaler. På toppen kom det inn mindre sponsormidler og tilskudd enn budsjettert, heter det i foretakets første årsmelding Anders A. Hagen anders. hagen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 29, mobil: 906 56226

<B>Populær plass.</B> Årsmeldinga fra Rauma Kulturhus viser større besøkstall enn ventet, men likevel underskudd.