Det er et trist syn som møter Per Berg når han fredag morgen tar sin inspeksjonsrunde på Rauma Småbåtforening. Toalettbygget, tilhørende Kammen badeplass, er fullstendig ramponert. Nattens gjester har ikke bare nøyd seg med å gjøre sitt fornødne utenfor egnet sted, de har også brukt mye krefter på å ødelegge det meste av utstyret. Benken utenfor er blitt flyttet inn på badet, sammen med store steiner. Toalettskåla er blitt knust til pinneved. Undertøy er slengt utover taket til båtforeningens bygg. Glass, plast og andre rester etter nattens «bursdagsfeiring», ligger spredt utover hele badeområdet. – Her ligger flasker, både hele og knuste, slengt utover innkjøringsvegen og over hele badeplassen. Benken i parken over her, er blitt kastet ned på stranden og forsøkt brent opp, forteller Berg. Like bortenfor badestranden er et tysk ektepar på ferie i sin bobil. De kan fortelle at ungdomsgjengen holdt på hele natta. I firetida fikk de besøk av gjengen som lurte på om de hadde noe å drikke på. Siden ekteparet er avholdsfolk, ble det en tur med uforrettet sak. De følte seg ikke truet, men likte ikke bråket som varte helt til soloppgang. Per Berg skjønner ikke at sånt hærverk kan være så moro. – Ved at toalettbygget blir reparert om og om igjen, inviterer vi til slikt hærverk. Det skjer jo ingenting med de ansvarlige likevel. Det er som om vi sier; alt er lov. Bare kom igjen, her kan dere feste og ha det» moro» uten at noen stilles til ansvar etterpå. Dere ødelegger, vi reparerer. Det er ingen hensikt å melde det til politiet. Det skjer ingenting likevel, sier Berg engasjert. Han påpeker at det heller ikke er hans jobb å melde hærverket til politiet. Kammen badeplass er drevet av Åndalsnes velforening, og det er i så fall de som må melde om hendelsen til politiet. Leder for velforeningen, Lars Kroken, har ikke sett hærverket, når Åndalsnes avis tar kontakt. – Hvis det er så ille som du beskriver, må vi nok bare stenge toalettet for godt. Vi har ikke penger til å reparere det enda en gang. Vi får x-antall kroner fra kommunene hvert år. De går til vedlikehold, forsikring og reingjøring av området. Vi har ikke noen ekstra midler utover det. – Kommer dere til å melde hærverket til politiet? – Det kommer an på omfanget. Jeg skal ta en titt og vurdere skadene. Vi kommer vel til å melde det, men det har vel ikke så stor hensikt. Politiet har ikke mye å gå etter i slike saker. Jeg tviler på om politiet er villig til å bruke så store ressurser som det kreves til å løse en slik sak, mener Lars Kroken. Per Berg kunne ønske et alarm- eller overvåkingssystem i området, slik at de ansvarlige pøblene lettere kan bli tatt. – Et slikt anlegg kunne forhindret at folk gjør slikt hærverk. Vi må eventuelt gå sammen med Åndalsnes velforening om installeringen. Jeg har lagt fram et slik forslag før. De har så langt ikke vært positive. Selv om det er en stor engangsutgift, kan et slikt overvåkingssystem lønne seg i lengden, mener Per Berg. Han håper at kanskje velforeningen kunne bruke litt av det tilskuddet de har fått fra fylket til utbedringer i Kammenområdet. Lars Kroken tror at slike midler ikke kan brukes til annet enn det de er søkt for. – Tilskuddet Rauma kommune har fått fra fylket, skal gå til nye stier i området. Jeg tror ganske sikkert at slike midler ikke kan omdisponeres. Vår velforening har ikke nok penger til å investere i noe overvåkingsanlegg for øyeblikket. Det er helt utelukket, sier han. Etter å ha sjekket hærverket på toalettbygget, forteller Lars Korken til Åndalsnes Avis, at toalettbygget vil bli stengt resten av sesongen. – Tida vil vise om det dukker opp noen midler til neste år, slik at vi kan få reparert anlegget. Men nå er det ikke noe annet å gjøre enn å stenge. Og saka ble anmeldt til politiet, avslutter Lars Kroken. – Vi kan ikke være overalt, hele tida. Vi er avhengig av tips fra folk for å kunne løse slike saker, sier lensmann Frank Frilund til anmeldelsen. – Vi kan ikke trylle fram noen gjerningsmenn. Når vi mottar slike anmeldelser prøver vi å behandle de på best mulig måte. Som vi gjør med alle våre saker. Men vi er avhengig av at folk har sett noe. Vi kan ikke være overalt, hele tida, sier lensmann Frank Frilund. Han kan bekrefte at kontoret mottok en anmeldelse om hærverk på Kammen for en times tid siden. – Vi skulle selvsagt gjort noe med saka med en gang. Men det er her, som alle andre steder, ferieavvikling. Vi har nok å henge fingrene i med bare å betjene trengende folk. Vi har ikke nok personale til å kunne forlate kontoret. I så fall må vi sette stengt-lapp på døra. – Men har dere fått inn noen tips? – Ja, det har vært noen observasjoner i denne saka. De skal vi jobbe videre med. Mer kan jeg ikke si om det. Men det er veldig trist at slike ting ikke kan få stå i fred. Jeg forstår at toalettbygget står åpnet natt og dag. Det er ikke mye som kan få stå i fred i Norge i dag. Dit har vi dessverre kommet, avslutter Frilund.