Sjukefraværet gikk ned i hele 2010, sammenliknet med året før. Men NAV Møre og Romsdal er oppmerksom på at sjukefraværet i 2009 var spesielt høgt, grunnet svineinfuensaen.

Sjukefraværet i fylket er fremdeles høgere nå, enn ved utgangen av 2006, 2007 og 2008. Nedgangen fra i fjor ses likevel på som gledelig.

Legemeldt sjukefravær var på 6 prosent for hele 2010, mot 6,4 prosent året før. Det er fortsatt nesten dobbelt så mange kvinner som menn som blir sjukmeldt.

Rauma i toppen

Rauma er fjerde beste kommune med 5 prosent, bare slått av Norddal (4,5), Sandøy (4,6), og Stordal (4,7).

I andre enden av skalaen finner vi Kristiansund (inkludert tidligere Frei kommune) og Ørsta, begge med 7,1 prosent sjukefravær i 2010.

Nedgangen i sjukefraværet fra 2009 til 2010 er tredje størst i Rauma (1,6 prosent). Skodje og Halsa hadde kraftige hopp i sjukefraværet i 2009 og får derfor større prosentvis nedgang. Rauma er blant få kommuner i fylket som har lavere sjukefravær i 2010 enn i 2006 og ligger for første gang under snittet for fylket.