I Møre og Romsdal går sykefraværet ned. Men i Rauma økte det i fjor fra 5,0 prosent i 2010 til 5,5 prosent i 2011. I 2009 var det på 6,6 prosent og i 2008 på 6,4 prosent. I 2007 var fraværet på 5,9 prosent i Rauma. Nav i Møre og Romsdal skriver følgende i ei pressemelding onsdag 21. mars:"Den positive utviklingen vi har sett i sykefraværet gjennom det siste året har forsterket seg ytterligere det siste kvartalet i 2011. Nedgangen er stor i hele landet og kommer samtidig med nye regler om tettere oppfølging av sykemeldte fra 1.juli 2011, samt at NAV i samme periode også har pririoritert, og gjennom det økt, oppfølgingen av sykemeldte. Dette gir oss tro på at nedgangen ikke er tilfeldig, og derfor gir disse resultatene inspirasjon til ytterligere fokus på oppfølging av denne gruppen, sier fylkesdirektør Stein Veland.Legemeldt sykefravær i Møre og Romsdal var 5,5 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2011, noe som er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 4. kvartal i 2010. Sykefraværet for kvinner har gått ned fra 7,8 til 7,4 prosent fra 4.kvartal i fjor til 4.kvartal 2011, mens det legemeldte sykefraværet blant menn har gått ned fra 4,7 til 4,0 prosent i samme periode.

Landet har hatt en samlet nedgang i legemeldt sykefravær på 0,6 prosentpoeng siste året fra 6,0 til 5,4 prosent".