Dette sier Jan Fiva, bosatt på Fiva i Romsdalen og sjøl bruker av elbil.

På grunn av tanker rundt det å spare både miljø og utgifter gikk Fiva til innkjøp av elbil for to år siden. Han har derfor engasjert seg i kampen for at elbilen skal få bedre "levekår" lokalt sett.

Blant annet ga han klart uttrykk for hva han mente som parkeringsplanen for Åndalsnes som etter hans mening i alt for liten grad hadde tatt hensyn til elbilen.

Manglende lading

– Planen manglet parkeringsplasser avsatt til elbiler – med det også manglende mulighet for lading, sier Fiva.

Under revidering av planene ble dette til en viss grad ordnet på. Men nå har kommunen via et knapt flertall av politikere, besluttet å starte etablering av enda flere fartshumper. De vil bli liggende "midt i løypa" for elbilkjøring både retning Romsdalen og steder på Åndalsnes.

Daglige turer

Fiva kjører nesten daglig turer til Åndalsnes med elbilen sin. Han benytter blant annet den til å kjøre barn til og fra barnehage. I takt med at batteriet eldes blir det også stadig knappere med rom til å kjøre tur/retur Fiva-Åndalsnes med elbilen. Og med fartsdumper på plass, blant annet i Neshagen, vil han ikke ha batterieffekt nok til å kjøre fram og tilbake på samme lading.

– Hvorfor er fartshumper så energikrevende for en elbil?

– Det har med flyt i kjøringa å gjøre. For hver gang vi må slakke av på farten og gi "gass" igjen, tappes batteriet ekstra for energi. Dette er fremste årsaken til at batteriet tappes, forklarer Fiva.

Vil kjøre sikkert

For å slippe å trafikkere europavegen holder Fiva seg stort sett til kommunevegene mellom Fiva og sentrum.

– Hvorfor?

– På grunn av at en del annen trafikk, blant annet tungtrafikken, har fått det for seg elbiler må kjøres forbi – nesten for enhver pris. På stamvegen har jeg flere ganger opplevd farlige situasjoner på grunn av dette. Derfor kjører jeg parallellvegene i stedet.

Til hinder

Han fastholder at etter hans mening er fartshumper derfor både elbilfiendtlig og distriktsfiendtlig.

– Men kunne du ikke ha avklart situasjonen ved å kjøpe nytt batteri?

– Det kunne jeg sjølsagt. Men et nytt batteri koster fra 20.000 til 45.000 kroner. Dessuten er det ikke alderen på batteriene som er utslagsgivende i denne saka – det er rekkevidden og at den blir nedsatt på grunn av fartshumpene.

Jan Fiva er ellers veldig godt fornøyd med elbilen og mulighetene den gir. Han har derfor ingen problemer med å oppfordre flere andre i kommunen til å gå til elbilinnkjøp.

– Men da må det legges til rette for det – ikke etableres hindringer for bruken.

Nå håper han at kommunen reviderer planene om etablering av fartshumper. Etter hans mening finnes det andre metoder å senke farten på. Han håper også at de gjennom parkeringsplanen vil etablere ladepunkter rundt om på Åndalsnes.

– Legg til rette for elbilbruk i stedet for å skape hinder for den, sier Jan Fiva.