– En tur ned Fivaruta på ski har vært planlagt også tidligere. Men så langt jeg vet er det ingen som har gjennomført det, sier Halvor Hagen – erfaren fjellklatrer og skikjører.

Gjennom Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag søker fotografen Fredrik Schenholm kommunen om løyve til bruk av helikopter i forbindelse med stuntet. Schenholm er en fotograf som har spesialisert seg på å avbilde ekstreme situasjoner rundt om i naturen. Han har laget bilder for Fri Flyt, for Bergans, Haglöfs og andre firmaer.

Med seg i teamet har han filmfotografen Bjarne Sahlén som også er kjent for å feste det ekstreme til filmrullen.

Men det er Andreas Fransson, en kjent ekstremsportutøver med ski på beina og kjent for stunts i Chamonix, Alaska og Sør-Amerika, som skal stå på ski ned «bratthenget».

Lokal guide

Med seg som guide skal han ha Niels Nielsen bosatt i Rauma.

I følge søknaden skal Andreas Fransson og Nils Nielsen etter planen klatre opp ruta – ta den i besiktelse slik at selve kjøringen kan foregå på en mest mulig sikker måte. Så skal skikjøringen gjen-nomføres samtidig som det filmes fra både bakkenivå fra andre sida av Romsdalen og fra helikopter.

De regner med å ha gjennomført filmatiseringen i Fivaruta på rundt halvtimen.

I søknaden sin skriver reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke at det i denne sammenhengen ikke er snakk om det man kaller Heli-Ski – at man kjører utøvere til toppen av et fjell for at de skal kunne kjøre ned igjen. Her vil utøverne sjøl gå til toppen og stå på ski ned igjen.

Ingen landing

Det er heller ikke snakk om å lande i terrenget som inngår i Romsdalen landskapsvernområde på vestsida av dalen.

Ettersom deler av filmingen skal skje fra Romsdalshorn, er det snakk om å droppe og ta opp igjen filmfolk fra denne toppen.

Hva er så grunnen til at Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag går aktivt inn i prosjektet?

– Hovedoppgaven vår er å markedsføre Rauma kommune som reisemål. Dette gjøres blant annet gjennom god visualisering. Foto og film er sentrale medier i all vår virksomhet, skriver Gråberg Bakke i søknaden sin.

Halvor Hagen mener prosjektet er gjennomførbart. Om hele ruta lar seg kjøre på ski, er han ikke like sikker på – uansett er man avhengig av gode snøforhold for å kunne gjøre det.

– Men det er ikke uvanlig at skikjørere tar med seg tau og firer seg forbi steder i ei rute det ikke lar seg gjøre å kjøre den hele av på ski, sier Halvor Hagen som synes dette høres ut som et spennende prosjekt.

Fivaruta er ikke den mest kjente klatreruta i Trollveggen. Men i januar 1966 omkom tre unge klatrere i akkurat denne ruta. De tre, to av dem fra Sverige, skulle forsøke seg på vinterbestigning av Trollveggen via Fivaruta, men ble tatt av et stort snøskred. Alle tre omkom.

Det er Arne Randers Heen og Eirik Heen som er regnet som førstebestigere av Fiva-ruta. De gjorde det i 1931.