Avvik fra drift som er forenlig med tilfredsstillende HMS, blir nemlig registrert på kvartalsrapportene fra de ulike enhetene. Rauma sjukeheim i Isfjorden har ett avvik de ennå ikke har fått bukt med.

De har maur på bygget. Maur i garderober, i håndvesker, i senger, i mat på medisinbrett med mer. Ledelsen ved sjukeheimen har satt i verk flere strakstiltak og har gjort avtale med Pelias – et selskap som skal ta seg av skadedyrene.

De forskjellige enhetene i kommunen har også andre ting de sliter med.

Ved Måndalen oppvekstsenter har taket på bygget lause skiferheller – takheller som er til fare for elever og andre forbipasserende, som det heter i rapporten. Her arbeides det med saka.

Ved Innfjorden oppvekstsenter viste et brannsyn flere avvik. Blant annet ble loftet, som benyttes av SFO, stengt. Her arbeides det med tiltak.

Voldsepisoder

Ved barne- og familieenheten er det rapportert voldsepisoder som ble opplevd som utrygt og truende for ansatte som var involvert.

Ved Åndalsnes sjukeheim har de i første kvartal hatt 24 avvik fra HMS-reglene. Avvikene er nå lukket, som det heter – men de har skjedd gjentakende ganger. Dette gjelder utagerende atferd fra pasienter. Sju ganger er det notert verbalt truende opptreden overfor ansatte. Tre ganger har personalet fått skader som følge av atferden – to ganger har den utagerende opptredenen vært av det fysiske slaget, men uten skader.

Det er registrert en nesten-ulykke. En pasient ble funnet på golvet ei natt. Det er også registrert til sammen 10 brudd på rutinene. Sju ganger har personale måttet forlate demensavdelingen slik at beboere ikke hadde konstant tilsyn – ved tre tilfeller måtte det låses dører på grunn av utagerende pasienter.

Ved Vågstranda oppvekstsenter ble det i forbindelse med et brannsyn, avdekket 13 avvik i forhold til dette med HMS. Blant annet ble andre etasje ved skolen stengt på grunn av manglende godkjent rømningsveg i tilfelle brann. Etasjen ble avstengt. Nå avventer skolen at godkjent rømningsveg skal komme på plass.

De andre enhetene i kommunen hadde få eller ingen avvik i forhold til HMS-reglene første kvartal.

Maur i bygget. Da formannskapet var på befaring til Rauma sjukeheim sist vinter, var det samhandlingsreformen som sto på dagsorden. Sist tirsdag fikk politikerne også presentert at det er maur i bygget – kravlende insekter som tar seg inn overalt. Enhetsleder Mary Aasen, på bildet sammen med Arne Steffen Lillehagen, har mer enn en travel hverdag å hanskes med.