Mange lurer på hva det vil komme til å koste den dagen vi skal kjøre gjennom den planlagte Langfjordtunnelen. Leif Magne Lillebakk sier til Åndalsnes Avis at det er et langt lerret å bleke før det blir endelig avklart hva prisen kommer til å bli, men han legger heller ikke skjul på at det har vært regnet en del på dette og gjort mange vurderinger rundt hvor prisen vil komme til å ligge.

– Dette er avhengig av mange ting, men et sted mellom 100 og 150 kroner per kjøretøy er en pris som vi trolig kommer til å lande på, sier Lillebakk. Han legger til at det da er snakk om en bil der antall passasjerer ikke blir registrert og at det følgelig vil koste det samme med en full bil som for en bil med bare en passasjer.

– Hva med rabattordninger?

– Det mest vanlige med slike prosjekt i dag er en rabatt på 10 prosent når du har brikke og dette er mer og mer vanlig. Det finnes også løsninger med rabattkort som kjøpes til rundt 6000 kroner og gir rabatt på opp til 50 prosent. Men dette er mindre og mindre brukt i dag og lite sannsynlig, sier Lillebakk.

– Dette blir minst en firedobling av dagens pris når du har verdikort på ferja mellom Åfarnes og Sølsnes?

– Ja, det er riktig så sant ikke bilen fylles opp med folk slik at det blir flere å fordele kostnadene på, sier Lillebakk.

– Hva med bussreisende?

– Kollektivreisende i rute skal ha fritak. Det finnes det retningslinjer for.

– Så det betyr at å parkere på Åfarnes og så ta bussen til Molde ikke vil koste bompenger?

– Ja, det er riktig.

– Og det betyr at om fem reisende som i dag kjører bil til Molde, finner ut at de skal kjøre sammen, så blir fire av fem biler borte fra trafikken gjennom tunnelen?

– Ja, det er riktig.

– Dette vil vel stimulere til å fylle bilen?

– Det er avhengig av mange forhold. Vi ser blant annet når det gjelder tunnelen fra Averøy til Kristiansund at trafikken har økt mye mer enn antatt: Det samme gjelder Eiksundsambandet. Vi har kalkulert med en trafikkvekst på mellom 40 og 45 prosent for Langfjordsprosjektet.

– Når vil de endelige takstene ble vedtatt?

– Nei, det ligger langt fram i tid. Det neste nå blir reguleringsplaner på begge sider, sier Leif Magne Lillebakk.